TheRockGroup in gesprek met Moeder Natuur. Onze jaarlijkse verklaring 2023.

Tijdens onze Teamdag in september deelden we onze jaarlijkse verklaring 2023: TheRockGroup in gesprek met Moeder Natuur.

 

TheRockGroup. Het afgelopen jaar hebben we veranderingen gezien in het team. Er is veel kennis vergaard en gedeeld, zowel intern als extern. We tillen duurzaamheid naar een hoger niveau.

Persoonlijk kijken we voortdurend kritisch naar welke rol we kunnen spelen. Variërend van verbinden tot ondersteunen, begeleiden en onderwijzen, tot zelfs activist zijn. We hebben de mogelijkheid om onszelf te zijn en te ontdekken welke rol we willen spelen om dezelfde missie voort te stuwen.

 

Natuur. Het afgelopen jaar zijn mijn grenzen onderzocht en erkend. Mijn interne processen staan onder druk en de levenscyclus is zwaar verstoord.

Hoewel ik sommige dagen wanhopig ben, verwarmt het me om te zien dat mensen elke dag meer inspanningen leveren om ons (alle leven) gaande te houden. Ik heb meer nodig dan lapwerk, ik heb een nieuw systeem nodig. Een beetje beter doen is bij lange na niet genoeg.

 

TheRockGroup. We begrijpen dit en we streven ernaar impact te hebben, maar we voelen ons vaak klein.

 

Natuur. Dit jaar is met name mijn tijd geweest om me als een rebel, een activist, te gedragen. De gevolgen van klimaatverandering waren intens en explosief.

 

TheRockGroup. We zien dat maatschappelijke bewegingen en activisme groeien, en binnen ons duurzaamheidsbureau is dit een serieus onderwerp geworden. We bespreken de behoefte aan activistisch advies en diepgaande reflectie over wat we doen en hoe we dat doen.

 

Natuur. Realiseer je gewoon dat klimaatverandering altijd een constante factor voor mij is geweest, maar nog nooit eerder veroorzaakt door mensen en nog nooit eerder heb ik dit tempo gezien. De systemen waarin jullie geloven zijn slechts enkele honderden jaren oud, en jullie grootste problemen zijn soms nog geen 100 jaar oud (zoals plastics en fast fashion, afval en vervuiling). Jullie denken dat de laatste 300 jaar vooruitgang en beschaving zijn, maar wat zien jullie als jullie terugkijken in de tijd en naar de toekomst kijken?

 

TheRockGroup. We hebben een groeiende vraag gezien naar diensten op het gebied van onderwijs en bewustwording, waarbij individuen en organisaties worden aangemoedigd om sociale en milieuproblemen te begrijpen en aan te pakken die we als mensen hebben gecreëerd. Het bevorderen van circulariteit en ethische, duurzame bedrijfspraktijken in de kern kan een stap zijn naar systeemverandering. Bereidheid ontstaat wanneer we onze perspectieven op onze relatie met de natuur kunnen veranderen. Zodra we niet meer denken ‘wij heersen over de wereld’, ‘de natuur als een hulpbron bezitten’ en onze rol als beheerder achter ons laten, kunnen we deel uitmaken van de natuur. En als dat gebeurt, zal alles veranderen. Want nu zijn we één. We streven ernaar in harmonie te leven met al het leven om ons heen.

We hebben diversiteit omarmd door mensen van alle achtergronden over de hele wereld te vinden om in een divers team op verschillende locaties te werken aan mondiale kwesties. Onze kennis, ervaring, perspectieven en geografische locatie maken ons tot een flexibel team, veerkrachtig en pragmatisch samengesteld om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Daarnaast zijn we klaar voor de toekomst. Niet alleen omdat we progressief en out-of-the-box durven te denken, maar ook omdat we helpen de veranderingen te bevorderen die nodig zijn voor een duurzame toekomst.

 

Natuur. In het komende jaar hoop ik dat jullie je richten op de onderlinge verbondenheid van al het leven. Begrijpen dat mensen deel uitmaken van de natuurlijke wereld. Zorg ervoor dat jullie activiteiten voortbouwen op traditionele kennis en erken de wijsheid van onze gemeenschappelijke voorouders, de levenscyclus en de dromen van nog te ontvouwen generaties. Help andere organisaties en mensen om deze omschakeling te maken, accepteer hun rol binnen ecologische systemen en maak dat business as usual.

 

TheRockGroup. Onze belofte voor het komende jaar is om een plaats aan te bieden aan de tafel van gesprekken en projecten voor de natuur, de toekomstige generatie en onze voorouders. We beloven ruimte te creëren om onze verbinding met de natuur te herontwikkelen bij elke zakelijke kans.

Samen zullen we onze wereldwijde impact uitbreiden met een groter team van mensen, partners en meer projecten op basis van alle kennis, ervaring en werk dat is verricht en de impact die is gemaakt. Tijd om te bouwen, te vergroten, te kopiëren en te schalen in onze focusgebieden en belangrijke thema’s, terwijl we wendbaar en ruimdenkend blijven. Streven naar een welvarende wereld.

 

– Onze jaarlijkse verklaring 2023: TheRockGroup in gesprek met Moeder Natuur.