Wetenschap en Praktijk - Universiteit van Amsterdam

In het vak Wetenschap in Praktijk werken TheRockGroup, UvA, studenten en deelnemende organisaties samen in de transitie naar een duurzamere economie door het implementeren van circulaire economie in de bedrijfsmodellen van zowel midden- en kleinbedrijf als grotere organisaties. Studenten leren over de theorie achter de circulaire economie en ontwikkelen vaardigheden die kunnen worden toegepast in het bedrijfsleven. Sinds 2015, hebben meer dan 250 studenten het vak gevolgd.

Context

Wetenschap in Praktijk is een het tweedejaars bachelor vak, opgezet voor enthousiaste studenten die zich wilden voorbereiden op een werkomgeving buiten de academische wereld. TheRockGroup is met het vak begonnen om studenten vaardigheden en kennis bij te brengen die relevant zijn voor de samenleving. TheRockGroup coördineert het vak vanuit haar passie voor duurzaamheid en onderwijs en op basis van haar uitgebreide kennis van de circulaire economie. Het vak is onderdeel van het onderwijsprogramma van Beta-Gamma en geeft studenten inzicht in hoe ze hun wetenschappelijke kennis kunnen gebruiken om actuele problemen waar bedrijfven mee kampen op te lossen. Hierbij leren ze meer over concepten als LCA of de innovation funnel. 

Ons Werk

Tijdens Wetenschap in Praktijk coacht TheRockGroup 40 interdisciplinaire studenten in uiteenlopende projecten voor verschillende soorten organisaties. De studenten krijgen hoorcolleges over de theorie achter de circulaire economie en worden verbonden met experts uit verschillende vakgebieden door middel van gastcolleges. Eerdere gastcolleges werden onder meer gegeven door Jacqueline Cramer (Amsterdam Economic Board), Lukas Hoex (DSM) en Jacques Reijnders (UvA). Tijdens het theoretische gedelte leren de studenten hoe het circulaire economische systeem waarde anders interpreteert dan het traditionele kapitalistische systeem.

Tijdens het praktische gedeelte van het vak krijgen studenten een business case, waarbij ze de kans krijgen zich te verdiepen in het specifieke vakgebied van de organisatie. Bouwend op de eerder geleerde theorie en onder begeleiding van TheRockGroup gaan de studenten aan de slag om de business cases op te lossen. De casussen bestaan uit onderwerpen die relevant zijn voor zowel de samenleving als het bedrijfsleven, zoals impact assessment, innovatietrajecten en beleidsvorming. Door deze aanpak ontstaat er tussen de studenten en organisaties een vruchtbare samenwerking, waarbij beiden nieuwe frisse inzichten ontwikkelen en vooruit worden geholpen.