Waternet - Biodiversity

Op basis van een multi-stakeholder discussie zijn we erin geslaagd tot een conclusie te komen waar alle betrokken partijen het over eens konden worden. Uiteindelijk was de enige manier om de hertenpopulatie in en rond het door Waternet beheerde natuurgebied te verminderen, het ruimen. Daarom heeft TheRockGroup een plan gemaakt om de hertenpopulatie terug te brengen tot een aantal dat het natuurgebied zou kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zorgt het verminderde aantal herten voor het herstel van de biodiversiteit van planten in het gebied.

 

Context

Waternet is verantwoordelijk voor de zuivering van het drinkwater voor de stad Amsterdam en omstreken. Daarnaast bezit Waternet ook een groot natuurgebied bij Zandvoort als onderdeel van Natura 2000. Deze kostbare regio is een belangrijk biodiversiteitsgebied en de thuisbasis van verschillende herten populaties. Het probleem in het natuurreservaat begon toen de hertenpopulatie explodeerde en groter werd dan de draagkracht van het land.

De herten breidden hun territorium al snel uit met als gevolg overbevolking die leidde tot een afname van de biodiversiteit. Daarnaast nam het risico op verkeersongevallen door herten toe. Waternet en lokale partijen erkenden daarom dat er iets moest gebeuren om de grote hertenpopulatie in bedwang te houden.

Ons Werk

TheRockGroup faciliteerde een complexe multi-stakeholder discussie, waarbij de gemeente Amsterdam, aandeelhouders van Waternet en NGO’s met een bijzondere interesse in dierenbescherming en de lokale gemeenschap, betrokken waren. We begonnen met het kijken naar de noodzaak om de hertenpopulatie te reguleren en de veiligheidsrisico’s, die hun grote populatie met zich meebracht, te minimaliseren. Dit zorgde tegelijkertijd voor herstel van de biodiversiteit in het natuurgebied. Toen eenmaal was afgesproken dat de hertenpopulatie gereguleerd moest worden, richtten we de discussie op de meest effectieve manier om dat te doen.

De discussies waren complex omdat elke belanghebbende verschillende interessegebieden had. Uiteindelijk kwamen we echter tot de conclusie dat het ruimen van de hertenpopulatie de meest effectieve optie was. Daardoor werd de menselijke veiligheid verzekerd en werd het het herstel van het natuurgebied mogelijk.