water plant management night
UNESCO sign IHE Delft logo

IHE Delft Institute for Water Education – Gastcollege over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sinds aantal jaren verzorgt TheRockGroup jaarlijks een gastcollege over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan een internationale groep watermanagementprofessionals en studenten van IHE Delft Institute for Water Education. Binnen een dag leren de studenten wat MVO inhoudt en bedenken ze praktische oplossingen voor duurzaamheidskwesties en wereldwijde trends waar ze zich zorgen over maken.

Context

Het gastcollege is onderdeel van de cursus Industrial Resource Management and Cleaner Production, een onderwijsprogramma aan het IHE Delft Institute for Water Education. De cursus introduceert het concept van schonere productie in de context van de waterkringloop en richt zich op het zorgvuldig gebruik van het bronwater. De meeste studenten zijn nog niet bekend met het begrip MVO en wat het betekent in de context van waterbeheer. Het gastcollege geeft de studenten inzicht in het begrip, het belang van MVO en hoe het wordt ingezet in de praktijk, gebaseerd TheRockGroup’s brede ervaring in onderwijs en opdrachten op het gebied van CSR.

Ons Werk

Het voornaamste doel van het gastcollege is dat de internationale groep studenten en professionals begrijpt wat maatschappelijk verantwoord ondernemen inhoudt. Het gastcollege begint met het introduceren van het MVO-concept en eindigt met een praktische opdracht. TheRockGroup doet dit op zeer interactieve wijze, door verschillende casestudies, video’s en korte leesmaterialen te gebruiken voor groepsopdrachten en discussies. Het college bespreekt voorbeelden van grote bedrijven tot kleine startups uit verschillende sectoren, met speciale aandacht voor waterbeheer. Naast het onderwijzen van de professionals en studenten over het MVO, wil TheRockGroup de deelnemers inspireren om deze nieuwe kennis in de praktijk te brengen. Dit leidt ertoe dat de deelnemers tijdens het college veel interessante ideeën met elkaar delen en daarnaast tot verschillende verzoeken van studenten over mogelijke stages en onderzoek binnen MVO: een concept waar sommigen van hen nog nooit van hadden gehoord.