Waste Transformers - Hong Kong

The Waste Transformers bieden een innovatieve, lokale oplossing voor organische afvalstromen, zoals voedselafval of rioolslib. Ze bieden modulaire oplossingen om afval te transformeren in energie (gas, hitte, elektriciteit). Daardoor wordt de Circulaire Economie gefaciliteerd op locaties die anders moeilijk te bereiken zijn.

Daarnaast heeft TheRockGroup in Hong Kong marktonderzoek gedaan voor The Waste Transformers om te analyseren wat de mogelijkheden zijn om duurzame impact te creëren. Een vooraanstaande Universiteit in Hong Kong heeft hierbij het initiatief getoond door deze technologie op hun terrein te presenteren.

Context

Hong Kong is een enorm dichtbebouwde stad met hoog percentage voedselverspilling, waardoor het lastig is haalbare oplossingen te creëren. TheRockGroup, in samenwerking met The Waste Transformers, heeft zich ingezet om in Hong Kong de transitie naar de Circulaire Economie te versnellen. Dit is een van de voorbeelden van hoe we pragmatische ‘hands-on’ oplossingen realiseren.

Ons Werk

TheRockGroup werkte voor dit project samen met verschillende afdelingen van de overheid van Hong Kong en heeft hen geholpen bij het creëren van gedecentraliseerde voedings en energie-hubs. Door rest-afvalstromen om te zetten in energie en grondstoffen uit het water te halen, draagt dit project bij aan de verduurzaming van de afvalketen in Hong Kong.

Naast een uitgebreid marktonderzoek en een diepgaande verkenning met potentieel geïnteresseerde bedrijven in Hong Kong, hebben we een analyse gemaakt van de wettelijke structuur in Hong Kong. Hiervoor gingen wij uitgebreid in gesprek met overheidsvertegenwoordigers, maatschappelijk leiders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en universiteiten.