Universiteit van Amsterdam (PPLE) - Systeemverandering

Als er iets fout gaat, zeggen mensen dat we het systeem moeten veranderen. Maar hoe verander je een systeem? En wat is een “systeem” precies? In het kort, het keuzevak dat een maand lang gedoceerd wordt door TheRockGroup aan deUniversiteit van Amsterdam (PPLE) gaat over: System Thinking (systeemdenken), onderzoeken en begrijpen wat voor soort systemen ons omringen en hoe deze systemen kunnen veranderen onder de invloed van een crisis.

Context

PPLE (Politiek, Psychologie, Recht en Economie) aan de Universiteit van Amsterdam is een intensief, interdisciplinair programma voor intelligente Bachelor studenten. Binnen dit vakgebied worden Internationale studenten (maar ook Nederlandse studenten) bij elkaar gebracht en geposeerd met uitdagende cursussen die ontworpen zijn om hen te helpen bij het kritisch nadenken over de samenleving en de wereld om hen heen. Deze gedreven studenten hebben normaal gesproken een sterke achtergrond in De sociale wetenschappen. Om de studenten voor te bereiden op hun toekomst als vernieuwers en verandering makers, is het belangrijk dat ze de systemen begrijpen waaruit onze wereld is opgemaakt en hoe deze systemen kunnen worden beïnvloed of veranderd.

Ons Werk 

Door middel van de cursus “Systeemverandering – hoe crisissen de manier waarop we de wereld structureren beïnvloeden” kon TheRockGroup hun netwerk, expertise en uitgebreide kennis op het gebied van educatie gebruiken om een ​​geheel nieuwe, interactieve cursus Systeemdenken te ontwerpen. Tijdens deze cursus hebben we kritisch gekeken naar de systemen, processen en concepten van onze ‘normale’ samenleving. De cursus identificeert eerst de belangrijke onderwerpen die de realiteit van vandaag bepalen (bijv. het economische systeem, menselijke systemen, ecosystemen). We kijken van vroeger tot nu dieper naar de redenen waarom systemen veranderen en de rol die verschillende crisissen spelen. De cursus benadrukt de mogelijkheden van de overgang naar een ‘nieuw normaal’ en vraagt hoe we een bepaalde crisis kunnen gebruiken om onze bestaande systemen te veranderen. 

Tijdens de cursus zijn verschillende gastsprekers uitgenodigd van relevante maatschappelijke acteurs om studenten voorbeelden te geven uit de praktijk. Dit bracht de bestudeerde theorie en onze klassen debatten naar een hoger niveau. Het toonde niet alleen de relevantie aan van wat de studenten bestudeerden, maar het bracht ook de complexiteit van de huidige uitdagingen in een wereld zonder perfecte informatie in beeld. We moedigen onze studenten aan om de wereld en de systemen waarin we nu leven kritisch te heroverwegen.