Universiteit van Amsterdam - Bachelor Menselijke Samenleving en Technologie

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelt een nieuw bachelorprogramma: Digital Innovations and Social Change (DISC). Dit programma zal een nieuwe generatie experts opleiden op het snijvlak van geesteswetenschappen en technologiestudies, in het bijzonder informatie- en data science gerelateerde technologieën. TheRockGroup is vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van dit nieuwe en innovatieve programma en helpt bij het vormgeven van het curriculum.

Context

Nu technologie onderdeel is geworden van alle aspecten van ons individuele leven en de samenleving als geheel, is er behoefte aan professionals die zowel technologieën als de impact ervan op ons begrijpen. Waar traditionele opleidingen specialisten opleiden, leidt deze bachelor echte interdisciplinaire denkers op. Met een sterke basis in de sociale wetenschappen en een duidelijk begrip van en vaardigheid in informatietechnologieën, zullen de DISC-alumni een nieuwe generatie professionals vormen die ervoor kunnen zorgen dat technologie voor ons werkt.

In de bachelor leren studenten technologie te begrijpen en ermee te werken. Ze zullen ook de maatschappelijke impact bestuderen en in een ‘changemaker’-track leren hoe ze technologie en technologische processen in organisaties en de samenleving als geheel kunnen beïnvloeden. Dit maakt ze van grote waarde voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Tegelijkertijd leren de studenten kritisch te kijken en op te treden tegen eventuele ongewenste effecten die de toepassing van technologie kan hebben op individuen en gemeenschappen. Nadat de studenten zijn afgestudeerd kunnen ze zich in bijna alles specialiseren, waar ze hun begrip van de interactie tussen mens, maatschappij en technologie gebruiken in hun eigen en ons collectieve voordeel.

Ons Werk

TheRockGroup heeft in nauwe samenwerking met UvA-collega’s de basis voor deze nieuwe bacheloropleiding gelegd. In een meerjarige samenwerking hebben we onder andere tientallen expert interviews afgenomen, gewerkt aan het organiseren en begeleiden van een curriculumcommissie, (financiële) ondersteuning op faculteits- en bestuursniveau gerealiseerd en het curriculum ontworpen. Op dit moment zijn we nog betrokken in de rol van didactisch expert en dragen we specifiek bij aan de changemaker-track.

Het programma zal naar verwachting in september 2022 starten.