Sungevity International - Sungevity’s eerste impactreport

TheRockGroup assisteerde Sungevity International bij het maken van een impactanalyse en duurzaamheidsrapport. Om de duurzaamheidspropositie van het bedrijf verder aan te scherpen en uit te diepen, hebben we ook geholpen met het opzetten van een rapportage cyclus, waarbij we de focus hebben gelegd op stapsgewijze verbetering.

Context

Sungevity International is een sociale onderneming gespecialiseerd in zonnesystemen voor individuele huishoudens. Het bedrijf opereert in een sector onderhevig aan snelle technologische en bestuurlijke veranderingen en sterke concurrentie. Sungevity’s missie is om zo veel mogelijk huishoudens te helpen overstappen op duurzame, zelf-opgewekte stroom en zo veel mogelijk CO2 besparing te bewerkstelligen. Deze missie leidt tot vele duurzame en sociale initiatieven, waaronder het organiseren van gratis ‘Climate College Tour’, het oprichten van stichtingen de Schooldak- en Huurdakrevolutie, en het opleiden van vluchtelingen tot zonnepaneelinstallateurs in samenwerking met The Refugee Company. Sungevity Intl wilde nog een stap verder gaan in hun duurzaamheidsambities door zichzelf onder de loep te nemen en zo eventuele verbeterpunten op het gebied van duurzaamheid te identificeren. 

roof with solar panels
box with slogan

Ons Werk

Sungevity contacteerde TheRockGroup met een specifieke hulpvraag: coaching van hun recent intern geworven impact report coördinator tijdens het reporting process van begin tot einde. TheRockGroup nam de rol aan van mentor voor de Sungevity impact report coördinator. In deze rol dienden we onder andere als klankbord voor vragen zoals: hoe kun je externe stakeholders betrekken? En, hoe vind en motiveer je de mensen binnen de organisatie die je kunnen helpen het project een succes te maken? Daarnaast gaven we ook feedback op het reporting proces: de methodiek en structuur, het gebruik van de GRI standaard.

TheRockGroup hielp Sungevity Intl met het vormen van een materiality matrix om te besluiten welke duurzaamheidsonderwerpen belangrijk waren om op te rapporteren.Ook hielpen we met het zetten van duurzaamheids doelen en KPI’s.We legden nadruk op het ontwerpen van een reporting cyclus, inclusief het doorlopend verzamelen van data en deze zo opslaan dat voortgang te monitoren is. Dit om het stapsgewijs aanscherpen en verdiepen van de duurzaamheidspropositie te verankeren in het bedrijf.

Het eerste impact report legde twee gebieden bloot waarop Sungevity Intl hun kennis kon verbeteren, namelijk de duurzaamheid van de supply chain van de zonnepanelen en hoe zonnepaneelinstallateurs kunnen worden gemotiveerd duurzaamheid meer mee te nemen in hun werk. Om antwoord te vinden op deze vragen werden twee posities voor afstudeeronderzoek voor Master studenten gecreëerd. Het verwerven van deze kennis kan Sungevity helpen hun duurzaamheid nog verder te verbeteren, en maakt ze voorlopers in de Nederlandse markt op deze gebieden.

Lees hier de hele rapport: Sungevity Impact Report 2018.