Issue Killers

Samen met KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen lanceerden we Issue Killers. Issue Killer is een programma van 12 weken waarin studenten en young professionals publiekscampagnes maken over een specifiek maatschappelijk vraagstuk. Tijdens het programma worden de deelnemers getraind en begeleid door TheRockGroup.

Context

Maatschappelijke problemen zijn de problemen van iedereen. Wij geloven echter dat studenten en young professionals een leidende rol kunnen spelen in de duurzaamheidstransitie. Met Issue Killers worden ze getraind, gevraagd en ondersteund om hun overtuigingen te uiten en anderen te motiveren om bij te dragen aan een meer inclusieve en duurzame samenleving.

Tijdens het 12 weken durende programma werken studenten en young professionals tussen de leeftijd van 18 tot 27 jaar met verschillende opleidingsachtergronden in groepen samen aan een publiekscampagne. Ze krijgen verschillende trainingen en campagneworkshops van reclamebureaus en ervaren inspirerende meet-ups. Zo bouwen ze samen een netwerk van Issue Killers op.

Screenshot 2022-01-14 at 13.45.22

Ons werk

Samen met KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen hebben we het programma gemaakt en gelanceerd. Binnen Issue Killers begeleiden we de deelnemers bij het opzetten van de campagne. Dit doen we door het geven van trainingen, het organiseren van co-working sessies, het geven van lezingen en het faciliteren van teambuilding activiteiten.

De eerste editie van Issue Killers start op 21 maart 2022. De tweede editie start in september 2022.

Meer informatie over Issue Killers vind je op de website: Issue Killers: Wij pakken de issues van onze generatie aan! Doe je mee?

Issue Killers is onderdeel van het Nederlandse programma  “Maatschappelijke Diensttijd”.

TRG Disclaimer

De standpunten van Issue Killers zijn die van de individuele auteurs/Issue Killers, die zelfstandig in hun individuele/collectieve capaciteiten schrijven – niet die van TheRockGroup. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot al dan niet ondernomen acties op basis van de inhoud van de Issue Killers wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. De inhoud wordt geleverd “zoals deze is”, er wordt niet beweerd dat de inhoud vrij is van fouten.