IKEA Foundation - Portfolio Strategy Support

Klimaatverandering is een urgent probleem voor iedereen, maar vooral voor mensen met weinig  middelen om zich ertegen te beschermen en de groep die kwetsbaar is voor de effecten ervan. Dit is de groep waar de IKEA Foundation zich op richt door middel van projecten en subsidies. Dit doen ze binnen de volgende portfolio-gebieden: voedsel/landbouw, energie, levensonderhoud en ondernemerschap. Hierin ontbrak echter klimaatverandering, een confronterende en snel naderende bedreiging. Daarom ondersteunde TheRockGroup IKEA Foundation bij het herzien van hun portfolio. Als gevolg hiervan is Climate Action nu een vijfde portfolio-categorie, waarin de stichting een verschil maakt met het ontwikkelen van strategische projecten en het verstrekken van subsidies.

Context

IKEA Foundation heeft vier verschillende portefeuilles waaronder zij projecten financieren en subsidies verstrekken. IKEA Foundation vroeg TheRockGroup om hen te helpen hun huidige portfolio en strategie te herzien. Naar aanleiding hiervan is klimaatverandering in het portfolio geïntegreerd en is er gekeken naar hoe klimaatverandering impact kan hebben op de bestaande portfolio-gebieden.

kids running on beach
Climate action overview

Ons Werk

TheRockGroup werd gevraagd om de vier huidige portefeuilles van IKEA Foundation te toetsen met als doel het integreren van klimaatverandering in de activiteiten van IKEA Foundation. Door middel van het onderzoeken van andere stichtingen en subsidieverstrekkers over de hele wereld hebben we een aanbeveling gedaan aan IKEA Foundation over hoe ze klimaatverandering het beste kunnen integreren in hun werk. Als gevolg hiervan is een vijfde portfolio-gebied gecreëerd die zich richt op Climate Action.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment