Port-of-Amsterdam-therockgroup

Haven van Amsterdam - Biodiversiteit Strategie

Met behulp van TheRockGroup heeft de Haven van Amsterdam geïntegreerde rapportages gemaakt. Met de informatie uit deze rapporten is de Haven van Amsterdam op de hoogte van wat duurzaamheid belangrijk vindt voor hen en hun bedrijf.

Context

De haven van Amsterdam is met haar 34.000 medewerkers, 97 miljoen ton overslag en meer dan 150 zeecruises per jaar een belangrijke economische factor voor Metropoolgebied Amsterdam. Doordat de haven van Amsterdam zo’n belangrijke economische rol speelt, heeft hun duurzaamheidsbeleid een grote impact op de samenleving en het milieu. TheRockGroup en het Havenbedrijf van Amsterdam werken structureel samen om het duurzaamheidsbeleid te verbeteren.

port harbor cargo ships

Ons Werk

Ons team werkte samen met de haven van Amsterdam om hun eerste strategie voor biodiversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen te ontwerpen en te verankeren binnen de organisatie. O.a. door hun eerste duurzaamheidsrapportage cyclus in gang te zetten waarin ook de OESO-richtlijnen en GRI-strategieën werden meegenomen. Voor de implementatie van de OESO-richtlijnen ondersteunde TheRockGroup niet alleen de Haven van Amsterdam, maar deed verkennend onderzoek naar de impact van de OESO-richtlijnen voor alle Nederlandse Zeehavens.