Gold Confidante

We hebben de eerste Gold Confidante gefaciliteerd, voorgezeten en eraan deelgenomen. Daarnaast hebben we een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de tweede Gold Confidante. De multi-stakeholder discussie en verkenning van de goud toeleveringsketen werd geleid door TheRockGroup. Mogelijke schendingen van de mensenrechten en andere punten van schending werden voor de hele toeleveringsketen geïdentificeerd en er zijn maatregelen genomen om risico’s en misbruiken te verminderen.

Context

De Nederlandse regering en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben onlangs de goudsector uitgeroepen tot een van de top 17 risicosectoren waarin ernstige schendingen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op het gebied van mensenrechten en milieu hebben plaatsgevonden. De Nederlandse overheid wilde onderzoeken wat er gedaan kan worden om de schendingen van mensenrechten en het milieu te beheersen en te minimaliseren door beter te begrijpen hoe en waar in de keten deze schendingen plaatsvinden.

Ons Werk

TheRockGroup is door de Nederlandse overheid gecontacteerd om de schendingen in de goudsector en de beste manieren om de risico’s te minimaliseren, te onderzoeken. TheRockGroup faciliteerde, zat voor en nam deel aan de eerste Gold Confidante met een vrijwillige overeenkomst om de toeleveringsketen van goud te onderzoeken. Daarom zijn we begonnen met het samenbrengen van vertegenwoordigers uit de goud- en elektronische industrie, de overheid en NGO’s om zo een discussie aan te gaan met meerdere belanghebbenden.

Het doel van deze multi-stakeholder discussie was om te identificeren waar schendingen van mensenrechten en het milieu plaatsvinden in de goud keten en om samen naar een oplossing toe te werken. Bovenal is transparantie in de toeleveringsketen de beste manier om het risico op schendingen en misbruiken in de keten tot een minimum te beperken. Daarom heeft TheRockGroup, samen met belanghebbenden, gezamenlijk de toeleveringsketen van goud verkend.

Aanvankelijk leek de complexiteit van de goud keten het vermogen tot transparantie in de keten te belemmeren. We ontdekten echter dat er kansen zijn voor transparantie op de plaats waar het goud samenkomt om te worden gesmolten en waar het in een kleine stroom samensmelt met fairtrade goud. Ook hebben we in kaart gebracht hoe de Nederlandse markt deelnam aan de goudindustrie en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Gebleken is dat 98% van het goud dat door juweliers in de Nederlandse juwelenindustrie wordt gebruikt, gerecycled goud is.

Wil je meer weten? Bezoek de website van het IMVO Convenanten website.