Universiteit van Amsterdam - Externalities

Binnen het vak ‘Externalities’ aan de UvA worden studenten uitgedaagd om op een nieuwe manier na te denken over de keuzes die ze maken en de consequenties die daar aan verwant zijn. Doormiddel van hoorcolleges, gastcolleges, werkgroepen, debatten en meer, wordt tijdens dit vak kennis en perspectief geboden op het gebied van keuzes en het domino-effect dat door bepaalde keuzes teweeg wordt gebracht.

Context

De faculteit PPLE aan de Universiteit van Amsterdam biedt een intensief interdisciplinair studie-programma voor gedreven bachelor studenten. Zowel Nederlandse als internationale studenten worden bij elkaar gebracht en volgen vakken die hen uitdagen op een kritische wijze na te denken over de maatschappij en de wereld om hen heen. Deze gedreven studenten hebben vaak brede kennis van de sociale wetenschappen, maar doorgaans ontbreekt het hen aan kennis op het gebied van duurzaamheid. TheRockGroup heeft als missie om deze kennis kloof op te vullen door praktische sociale perspectieven te bieden met betrekking tot actuele duurzaamheidskwesties.

 

Ons Werk

Met behulp van haar netwerk, expertise en ervaring in educatie heeft TheRockGroup een vernieuwend en interactief lesprogramma op het gebied van externalities kunnen ontwikkelen.

Door op een andere manier naar kosten te kijken, worden verborgen kosten, die niet in het prijskaartje van onze producten zijn inbegrepen, onthuld. Allereerst worden zowel de klassieke economische manier van denken als onze planetaire en sociale grenzen in kaart gebracht. Met achtergrond informatie over waar de aarde op duurzame wijze in kan voorzien en waar een mens recht op heeft om een fatsoenlijk leven te leiden, kan worden onderzocht wie op wat voor manier een rol speelt bij het beïnvloeden hiervan. Om te kijken hoe externaliteiten kunnen worden opgelost wordt gekeken naar verschillende invalshoeken en worden zowel de overheid, als bedrijven, als ondernemers en individuen meegenomen.

Gedurende het vak ligt de focus op het creëren van vrijheid en de mogelijkheid tot het voeren van kritische en eerlijke discussies wat betreft de verschillende benaderingen. Ook krijgen de studenten gastcolleges van duurzaamheidsprofessionals bij bedrijven zoals de NS, de Nederlandse Vereniging van Banken, True Price, TheRockGroup zelf en meer. Op deze manier biedt dit vak studenten nieuwe perspectieven en een platform voor kritische discussies die kunnen leiden tot het vinden van oplossingen op het gebied van externaliteiten in onze maatschappij.