ERIKS - Roadmapping

Het is een uitdaging om als internationale organisatie ambitieuze duurzaamheidsdoelen te stellen die gelijktijdig toepasbaar en haalbaar zijn voor de bedrijfsactiviteiten in alle landen. Dit is de uitdaging waar ERIKS global voor stond en waarvoor zij TheRockGroup vroegen om hen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Via een reeks interactieve sessies, hielp TheRockGroup ERIKS bij het bepalen van thema’s, het stellen van doelen en het in kaart brengen van hoe die doelen bereikt kunnen worden.

Context

ERIKS is een internationaal bedrijf met vestigingen in VELE verschillende landen. Op mondiaal niveau kwam ERIKS voor een uitdaging te staan ​​omdat zij een duurzaamheidsdoelstelling moesten ontwikkelen die relevant en ambitieus genoeg is voor alle landen waarin zij actief zijn gezien de uiteenlopende leefmilieus van die verschillende landen.

Ons Werk

TheRockGroup werd gevraagd om ERIKS te ondersteunen en input te leveren over de duurzaamheidsthema’s, ambities, KPI’s en hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden. Dit werd gedaan in een reeks interactieve workshops. De uitkomst van deze workshops werd gepresenteerd aan de board voor goedkeuring en eventuele implementatie. De workshops waren succesvol en hebben geleid tot het samenstellen van richtlijnen voor ERIKS aangaande hun duurzaamheids doelen.