building picture THUAS
logo THUAS

The Hague University of Applied Sciences (THUAS) - Minor Sustainability in Business

TheRockGroup is sinds 2012 betrokken bij de minor Sustainability in Business aan de Haagse Hogeschool in Den Haag. Samen met docenten van de Haagse Hogeschool ontwerpen we de minor en voeren deze een keer per jaar uit. Tijdens de minor krijgt een groep tweedejaars, internationale studenten met verschillende studieachtergronden inzicht in wat er nodig is om duurzaamheid in het bedrijfsleven te realiseren. Dit doen we door middel van colleges, het uitnodigen van gastsprekers uit het bedrijfsleven, case studies en het schrijven van een sector rapport in groepsverband. Na de minor hebben de studenten de handvatten om duurzaamheid mee te nemen in de rest van hun studie en hun verdere werkzame leven.

Context

Duurzaamheids educatie is een van de drie business lines van TheRockGroup. Onze langdurige samenwerking met De Haagse Hogeschool past erg goed binnen onze visie voor educatie. We geloven dat duurzaamheids educatie essentieel is in de transitie naar een duurzame economie en samenleving. Door de praktijk in het onderwijs te brengen motiveren we onze studenten, en helpen we ze te ervaren wat voor obstakels bedrijven tegenkomen wanneer ze duurzaamheid implementeren en hoe bedrijven hiermee omgaan. 

De Haagse Hogeschool was op zoek naar een partner om de minor Sustainability in Business voort te zetten en verder te ontwikkelen. Elk jaar brengen we onze expertise in het implementeren van duurzaamheid in het bedrijfsleven en ons uitgebreide netwerk van duurzaamheidsprofessionals in in de minor. 

woman teaching at THUAS

Ons Werk

  • Ontwikkeling en uitvoering van lessen over duurzaamheid binnen verschillende business processen, zoals duurzaamheid in de supply chain, marketing, HR, operations, finance, en strategie. 
  • Ontwikkeling en uitvoering van meerdere interactieve case studies gebaseerd op echte duurzaamheidsvraagstukken uit het bedrijfsleven. Tijdens de case studies stappen de studenten in de rol van verschillende stakeholders om zo door discussie tot inzicht te komen in de verschillende uitdagingen en afwegingen deze stakeholders tegenkomen. Voorbeelden: Het Nederlandse Gold Convenant, Beer Girls, Bangladesh Factory Collapse, en Microbeads. 
  • Nauwe samenwerking met de THUAS om ervoor te zorgen dat de verschillende delen van de minor goed bij elkaar aansluiten, om de meest geschikte gastsprekers te werven en om elk jaar de minor verder te verbeteren. 
  • Mede samenstellen en nakijken van de examens.