booking.com-therockgroup

Booking.com - Milieu Impact

Overleg met Booking.com heeft geleid tot een interne afstemming en verankering van hun CR-strategie, waardoor bedrijven sociaal maatschappelijk verantwoorde bedrijfspraktijken kunnen creëren en implementeren op alle niveaus van hun organisatie.

Context

Booking.com, opgericht in 1996 in Amsterdam, is uitgegroeid van een kleine, Nederlandse start-up tot één van de grootste e-commerce bedrijven op het gebied van reizen ter wereld. Booking.com is een verzamel website voor reistarieven en een reis metazoekmachine.  Zo’n groot bedrijf als Booking.com heeft een grote economische en ecologische impact. TheRockGroup werd benaderd om de duurzaamheid strategie en de impact van Booking.com te verbeteren.

Ons Werk

Gedurende dit project berekende TheRockGroup de footprint van booking.com om het bedrijf een duidelijker beeld te geven over hun duurzaamheid- en milieu-impact. We betrokken Booking.com bij het onderzoeken en onderbouwen van het belang van een beheerde, interne voetafdruk als gevolg van de voortdurende toename van het toerisme en het reizen, maar we hebben ook de zakelijke waarde van transparante milieuprestaties aangetoond in bijvoorbeeld de communicatie met millennials. Bovendien was het een strategische kans om een voorbeeld te stellen voor andere grote internationale bedrijven in termen van goede milieupraktijken die in hun bedrijfsstrategie zijn opgenomen. Tijdens dit project trad TheRockGroup op als klankbord en adviseur bij het bepalen van de omvang van de strategie. Ze analyseerden ook de best practices van andere bedrijven en bepaalden de valkuilen en successen om advies te creëren dat is afgestemd op de behoeften van Booking.com.