AstenJohnson - Duurzaamheid strategie en implementatie ondersteuning

TheRockGroup ondersteunde AstenJohnson bij hun volgende stappen om duurzaamheid wereldwijd te structuren en regionaal uit te voeren via een meerfasig project. Tijdens het project ondersteunden we AstenJohnson en stuurden het proces van creëren van een nieuwe visie op de missie over duurzaamheids strategieën aan, waarbij de nadruk werd gelegd op het gebruik van GRI om tot materiële onderwerpen te komen en het stellen van doelen, maatstaven en KPI’s, zowel wereldwijd als regionaal. Daarnaast ondersteunden we het creëren en aanpassen van wereldwijd beleid om een meer gestructureerd duurzaamheidsniveau voor AstenJohnson te bereiken.

Context

AstenJohnson is een wereldwijd bedrijf in de PMC industrie. De industrie en hun klanten staan onder grote druk om meer duurzaam te worden. Als familiebedrijf heeft AstenJohnson zich altijd betrokken gevoeld aangaande de impact die ze hebben op de mensen met wie ze werken en om hen heen. Daarom is duurzaamheid een kernthema dat vergelijkbaar is met veiligheid en moet elk aspect van het bedrijf worden geïntegreerd.

Ons Werk

TheRockGroup stuurde en begeleidde het proces van het creëren van een nieuwe wereldwijde strategie en beleid rond duurzaamheid, gericht op materiële onderwerpen met behulp van GRI, en het creëren van doelen, metrics en KPI’s voor duurzaamheidsonderwerpen. Verder hebben we een roadmap (per regio) ontwikkeld om de doelstellingen te behalen en ondersteund in de metingen waar nodig. TheRockGroup ondersteunde ook de betrokkenheid van stakeholders/klanten om de structurele vooruitgang van AstenJohnson te delen. 

Daarnaast gaven wij AstenJohnson advies hoe zij de geprefereerde duurzame leverancier voor hun klanten zouden kunnen worden en hoe zij hun eigen verworven duurzame waarde toe zouden kunnen voegen aan hun klanten.