AgriProFocus - Programma voor plattelands ondernemerschap voor jongeren

AgriProFocus is een maatschappelijke organisatie die zich inzet om relevante stakeholders in het agrifood systeem met elkaar te verbinden om zo de sector te laten werken aan ontwikkeling. Het is een netwerkorganisatie die hun activiteiten en strategieën willen herzien. TheRockGroup werkte samen met hun om het potentieel te onderzoeken voor een ondernemerschap programma voor jonge professionals in landen in Afrika en Azië.

Context

Voedselzekerheid is een urgente en complexe uitdaging voor de mensheid: de snelgroeiende wereldbevolking vereist wereldwijde inspanningen om aan ieders behoeften te voldoen. Leden van het AgriProFocus Network zetten zich in om deze uitdaging aan te gaan door samen te werken, door van elkaar te leren en eensgezind te streven naar verandering.

AgriProFocus brengt boeren, agrarische bedrijven, maatschappelijke middenveld, kennis instituten en overheden samen. Verenigd in hun diversiteit laten de leden zien dat agribusiness en ontwikkeling elkaar niet uitsluiten. Ze ontwikkelen voortdurend en zoeken steeds naar duurzame manieren om impact te creëren via het bedrijfsleven. Perspectieven uitwisselen en het onverwachte verwachten. Samenwerking cultiveren door verbinding, leren en leiderschap.

Ons Werk

TheRockGroup assisteerde AgriProFocus bij het in kaart brengen van de behoeften van de betrokken stakeholders en de leden in haar netwerk. Op basis van deze verkenning heeft TheRockGroup verschillende opties ontworpen voor AgriProFocus om hun impact te vergroten. Een van de voorstellen was om duurzaam platteland ondernemerschap onder jongeren in de doellanden te stimuleren en uiteindelijk een volledig ontwerp voor een programma te ontwikkelen.