TESLA Minor – Minor Master Program

TESLA Minor – Universiteit van Amsterdam De TESLA Minor voorziet de nieuwe academisch geschoolde generatie met kritische analyse, probleemoplossend vermogen en ondernemersvaardigheden op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De vaardigheden die de studenten opdoen, kunnen op elk vakgebied gebruikt worden als een waardevolle aanvulling voor de samenleving. Door DE TESLA-minor zijn al meer…

SDG Traineeship – het allereerste ter wereld!

SDG Traineeship – het allereerste ter wereld! TheRockGroup heeft samen met het SDG House Network het allereerste SDG Traineeship ter wereld gelanceerd in maart 2021. Tijdens deze traineeship worden de trainees gekoppeld aan bedrijven om ervaring op te doen met de praktijk van duurzaam ondernemen. Tijdens het 15 weken durende programma krijgt elk team een…

Universiteit van Amsterdam – Bachelor Menselijke Samenleving en Technologie

Universiteit van Amsterdam – Bachelor Menselijke Samenleving en Technologie Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelt een nieuw bachelorprogramma: Digital Innovations and Social Change (DISC). Dit programma zal een nieuwe generatie experts opleiden op het snijvlak van geesteswetenschappen en technologiestudies, in het bijzonder informatie- en data science gerelateerde technologieën. TheRockGroup is…

AstenJohnson – Trainingsmodules op het gebied van duurzaamheid

AstenJohnson – Trainingsmodules op het gebied van Duurzaamheid TheRockGroup werd ingehuurd om modulaire trainingen voor AstenJohnson te ontwerpen om de basisprincipes van duurzaamheid te onderwijzen, een overzicht te geven van het huidige werk op het gebied van duurzaamheid bij AstenJohnson en om medewerkers de mogelijkheid te bieden om opgeleid te worden tot duurzaamheidsambassadeurs. Het resultaat…

Universiteit van Amsterdam – Externalities

Universiteit van Amsterdam – Externalities Binnen het vak Externalities aan de UvA worden studenten uitgedaagd op een nieuwe manier na te denken over de keuzes die ze maken en de consequenties die daar aan verwant zijn. Door middel van hoorcolleges, gastcolleges, werkgroepen, debatten en meer, wordt tijdens dit vak kennis en perspectief geboden op het…

Universiteit van Amsterdam (PPLE) – Circulaire Economie

Circular Economy – University of AmsterdamBinnen het vak Circular Economy worden bachelorstudenten aan de UvA aangemoedigd te reflecteren op de manier waarop het conventionele economische systeem in elkaar zit, en wat voor effect dat heeft op materiaalstromen. Als alternatief wordt circulaire economie bestudeerd. Zowel de barrières die circulaire economie heeft en de mogelijkheden die het…

IHE Delft Institute for Water Education – Gastcollege over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IHE Delft Institute for Water Education – Gastcollege over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Sinds aantal jaren verzorgt TheRockGroup jaarlijks een gastcollege over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan een internationale groep watermanagementprofessionals en studenten van IHE Delft Institute for Water Education. Binnen een dag leren de studenten wat MVO inhoudt en bedenken ze praktische oplossingen voor duurzaamheidskwesties…

Wetenschap en Praktijk – Universiteit van Amsterdam

Wetenschap en Praktijk – Universiteit van Amsterdam In het vak Wetenschap in Praktijk werken TheRockGroup, UvA, studenten en deelnemende organisaties samen in de transitie naar een duurzamere economie door het implementeren van circulaire economie in de bedrijfsmodellen van zowel midden- en kleinbedrijf als grotere organisaties. Studenten leren over de theorie achter de circulaire economie en…