Onze Expertises

Circulaire Economie

De Circulaire Economie (CE) is de enige economie die zal overleven binnen de limieten van onze planeet. Het zal het nieuwe leidende systeem worden voor het managen van onze beperkte grondstoffen en het toenemende gebruik daarvan. Daarom helpen wij sectoren en bedrijven met de transformatie naar circulaire waarde ketens.

 

 

 

Circular Economy TheRockGroup

Sociale en Duurzame Ondernemingen

Om onze economie te veranderen hebben wij bedrijven nodig die dingen anders doen. Wij helpen daarin mee door nieuwe manieren van waarde creatie te bedenken, vernieuwende business modellen te creëren en duurzame bedrijven te ondersteunen en te helpen groeien.

Onderwijs in Duurzaamheid

Een duurzame economie heeft de nieuwe kennis nodig die in de praktijk kan worden ingezet. Wij onderwijzen de beleidsmakers van de toekomst om nieuwe theorieën in te zetten om de duurzame economie en samenleving te realiseren.

Educatie in Duurzaamheid

Good Governance

Het sturen van organisaties, sectoren en gebieden in de richting van een duurzame economie, vereist een andere vorm van governance. Wij zorgen ervoor dat Good Governance in de praktijk wordt ingezet.

Biodiversiteit

Biologische diversiteit is fundamenteel voor het bestaand van menselijk leven. Wij werken mee aan het creëren en beschermen van biodiverse ecosystemen die kunnen floreren en de volgende menselijk generaties kunnen ondersteunen.

Lees hier meer. 

Energie Transitie

Het doel van de energie transitie is om van fossiele brandstoffen over te stappen op regenereerbare energie zoals zonne- en windenergie. Wij ondersteunen bedrijven in hun transitie naar volledige regenereerbare energie.

Mensen Rechten

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren – Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. TheRockGroup helpt bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen en te garanderen dat hun bedrijfsvoering en supply chains de mensen rechten beschermen en promoten.

corporate-social-responsibility-royal-doeksen-therockgroup

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De enige bedrijven die toekomstbestendig zijn, zijn de bedrijven die mensen helpen om echte behoeftes te vervullen. Wij verankeren duurzaamheid, good governance en een eerlijke bedrijfsvoering in de kern van bedrijven. Zo kunnen wij echte waarde creatie verzekeren.