Podcasts: Finance for Sustainability Professionals

3-part Podcasts Series: Finance for Sustainability Professionals   During the 2019 State of the Sustainability Profession event a participant posed the question how sustainability managers could (learn to) speak the language of the finance department. As a response, our colleague Elfrieke van Galen recorded a 3 podcast series together with Chris Smulders, financial professional at Improfin…

Group picture of young people standing on a field with trees in the background

Apply now for the Regenerative Agriculture Research Program!

The Regenerative Agriculture Research Program offers 12 positions to students who are committed to make a change in the way we approach agriculture through their thesis work or internship, while at the same time develop their professional and academic skills. Arrival: 2nd of september or 11th of november End: 22nd of December Short program: 13th…

Verkenningssessie Gezonde en Circulaire Economie & Isolatiematerialen

Donderdag 11 oktober vond het Get Connected jaarcongres 2018 plaats, met in de ochtend diverse interactieve sessies, waaronder de verkenningssessie Circulaire Economie, met een focus op gezonde isolatiematerialen. Onze consultant Jesse Arnon begeleidde de sessie.    De verkennende sessie circulaire en gezonde isolatiematerialen werd bijgewoond door een mix aan deelnemers. Er waren aanbieders van het materiaal,…

Springtij Forum 2018 – In Search of a New Balance

Thema Mobiliteit & Transport – Onze terugblik met samenvatting en uitkomsten Navigatoren: Elfrieke van Galen & Pam van de Klundert De 9e editie van het 3 daagse duurzaamheid forum Springtij op Terschelling had meer dan 800 deelnemers, 70 workshops, nationale en internationale sprekers. De thematiek omvatte gevarieerde onderwerpen als klimaat adaptatie, energie transitie, de rol…