Nederlandse zeehavens en de OESO-richtlijnen

Nederlandse zeehavens en de OESO-richtlijnenDe OESO heeft richtlijnen opgesteld over hoe bedrijven moeten omgaan met supply chain-problemen. In opdracht van de vijf grootste zeehavens van Nederland heeft TheRockGroup een onderzoeksproject uitgevoerd om vast te stellen welke stappen de Nederlandse Zeehavenbedrijven moeten zetten om te voldoen aan de OESO-richtlijnen. Na het in kaart brengen van de…

IHE Delft Institute for Water Education – Gastcollege over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IHE Delft Institute for Water Education – Gastcollege over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Sinds aantal jaren verzorgt TheRockGroup jaarlijks een gastcollege over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan een internationale groep watermanagementprofessionals en studenten van IHE Delft Institute for Water Education. Binnen een dag leren de studenten wat MVO inhoudt en bedenken ze praktische oplossingen voor duurzaamheidskwesties…

Universiteit van Amsterdam – Wetenschap in Praktijk

Universiteit van Amsterdam – Wetenschap in Praktijk In het vak Wetenschap in Praktijk werken TheRockGroup, UvA, studenten en deelnemende organisaties samen in de transitie naar een duurzamere economie door het implementeren van circulaire economie in de bedrijfsmodellen van zowel midden- en kleinbedrijf als grotere organisaties. Studenten leren over de theorie achter de circulaire economie en…

Sungevity International – Sungevity’s eerste impactreport

Sungevity International – Sungevity’s eerste impactreport TheRockGroup assisteerde Sungevity International bij het maken van een impactanalyse en duurzaamheidsrapport. Om de duurzaamheidspropositie van het bedrijf verder aan te scherpen en uit te diepen, hebben we ook geholpen met het opzetten van een rapportage cyclus, waarbij we de focus hebben gelegd op stapsgewijze verbetering. Context Sungevity International…

Universiteit van Amsterdam – Extinction

Extinction – Honours Programme & Public Awareness Als uitsterven in het verleden een regel was, is uitsterven zeker een regel vandaag. Met uitsterven percentages die 100 keer hoger zijn dan de basislijn cijfers van niet-menselijke tijdperken, zoals door paleontologen uit fossiele gegevens is afgeleid, kunnen we onszelf verzekeren dat mensen een belangrijke rol spelen in…

BLOG | Microplastics in the textile sector

Is your recycled jacket a source of microplastics? We tend to be blinded to unintended negative consequences when we search for silver bullets. We forget that measures can have significant positive effects while producing some negative ones. As a result, it is critical to managing both the intended positive effects and the unintended negative ones.…

BLOG | Hoe kun je waarde creëren in een wereld van onvolledige data op het gebied van biodiversiteit?

Op 28 juli sloegen professionals uit de duurzaamheids- en datawereld de handen ineen voor de tweede editie van Data & Sustainability in De Balie. Onder begeleiding van Navara en TheRockGroup werd gewerkt aan een complex vraagstuk van spoorwegbeheerder ProRail over de relatie tussen onvolledige data en impact op biodiversiteit. Data en duurzaamheid kunnen elkaar versterken,…