Waternet op Biodiversiteit

Waternet – Biodiversity Op basis van een multi-stakeholder discussie zijn we erin geslaagd tot een conclusie te komen waar alle betrokken partijen het over eens konden worden. Uiteindelijk was de enige manier om de hertenpopulatie in en rond het door Waternet beheerde natuurgebied te verminderen, het ruimen. Daarom heeft TheRockGroup een plan gemaakt om de…

AgriProFocus – Programma voor ondernemerschap voor jongeren

AgriProFocus – Programma voor plattelands ondernemerschap voor jongeren AgriProFocus is een maatschappelijke organisatie die zich inzet om relevante stakeholders in het agrifood systeem met elkaar te verbinden om zo de sector te laten werken aan ontwikkeling. Het is een netwerkorganisatie die hun activiteiten en strategieën willen herzien. TheRockGroup werkte samen met hun om het potentieel…

TESLA Minor – Minor Master Program

TESLA Minor – Universiteit van Amsterdam De TESLA Minor voorziet ambitieuze studenten met een brede toolbox aan skills, waaronder kritisch-analytisch en oplossend vermogen, en ondernemingsvaardigheden op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De vaardigheden die de studenten hebben opgedaan, kunnen op elk vakgebied gebruikt worden als een waardevolle aanvulling voor de samenleving. Door de…

SDG Traineeship – het allereerste ter wereld!

SDG Traineeship – het allereerste ter wereld! TheRockGroup heeft samen met het SDG House Network het allereerste SDG Traineeship ter wereld gelanceerd in maart 2021. Tijdens deze traineeship worden de trainees gekoppeld aan bedrijven om ervaring op te doen met de praktijk van duurzaam ondernemen. Tijdens het 15 weken durende programma krijgt elk team een…

Universiteit van Amsterdam – Bachelor Menselijke Samenleving en Technologie

Universiteit van Amsterdam – Bachelor Menselijke Samenleving en Technologie Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelt een nieuw bachelorprogramma: Digital Innovations and Social Change (DISC). Dit programma zal een nieuwe generatie experts opleiden op het snijvlak van geesteswetenschappen en technologiestudies, in het bijzonder informatie- en data science gerelateerde technologieën. TheRockGroup is…

ERIKS | Roadmapping

ERIKS – Roadmapping Het is een uitdaging om als internationale organisatie ambitieuze duurzaamheidsdoelen te stellen die gelijktijdig toepasbaar en haalbaar zijn voor de bedrijfsactiviteiten in alle landen. Dit is de uitdaging waar ERIKS global voor stond en waarvoor zij TheRockGroup vroegen om hen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Via een reeks interactieve…

AstenJohnson: Duurzaamheid strategie en implementatie ondersteuning

AstenJohnson – Duurzaamheid strategie en implementatie ondersteuning TheRockGroup ondersteunde AstenJohnson bij hun volgende stappen om duurzaamheid wereldwijd te structuren en regionaal uit te voeren via een meerfasig project. Tijdens het project ondersteunden we AstenJohnson en stuurden het proces van creëren van een nieuwe visie op de missie over duurzaamheids strategieën aan, waarbij de nadruk werd…

AstenJohnson – Trainingsmodules op het gebied van duurzaamheid

AstenJohnson – Trainingsmodules op het gebied van Duurzaamheid TheRockGroup werd ingehuurd om modulaire trainingen voor AstenJohnson te ontwerpen om de basisprincipes van duurzaamheid te onderwijzen, een overzicht te geven van het huidige werk op het gebied van duurzaamheid bij AstenJohnson en om medewerkers de mogelijkheid te bieden om opgeleid te worden tot duurzaamheidsambassadeurs. Het resultaat…

Platform voor Recreatie en Toerisme Alphen aan den Rijn – Rapport Biodiversiteit en Duurzaam toerisme in Groene Hart

Platform voor Recreatie en Toerisme Alphen aan den Rijn – Rapport Biodiversiteit en Duurzaam toerisme in Groene HartVoor het Platform voor Recreatie en Toerisme Alpen aan den Rijn (PReT) heeft TheRockGroup een verkennend onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige rol van biodiversiteit en duurzaam toerisme in de Rijn en Veenstreek. De bevindingen van het…